नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय टिकापुर, कैलाली
टिकापुर, कैलाली

जग्गाको न्युनतम मुल्यांकन / आ.ब.२०७५.०७६ को न्युनतम मुल्यांकन

कृपया न्यूनतम मुल्यांकन पुस्तिका का  लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)