नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय टिकापुर, कैलाली
टिकापुर, कैलाली

कर्मचारी विवरण

विवरण फोटो
नाम दल बहादुर चन्द
पद मालपोत अधिकृत
कार्यालय फोन 091560245   ext:
घरको फोन
इमेल
मालपोत अधिकृत
नाम सर्बनन्द चपाई
पद नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)
कार्यालय फोन 091560245   ext:
घरको फोन
इमेल
नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)
नाम महेश राज रेग्मी
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन ०९१५६०२४५   ext:
घरको फोन
इमेल
नायब सुब्बा
नाम मिन बहादुर पनाडी
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन ०९१५६०२४५   ext:
घरको फोन 9851167605
इमेल
कम्प्यूटर अपरेटर
नाम किरण बिन्दु कोईराला
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
कम्प्यूटर अपरेटर
नाम डम्बर सिंह बिस्ट
पद खरिदार
कार्यालय फोन ०९१५६०२४५   ext:
घरको फोन
इमेल
खरिदार
नाम प्रेम प्रकाश सिंह
पद खरिदार
कार्यालय फोन ०९१५६०२४५   ext:
घरको फोन ९८४८०६९६६३
इमेल
खरिदार
नाम नर राज पाण्डे
पद खरिदार
कार्यालय फोन ०९१५६०२४५   ext:
घरको फोन
इमेल
खरिदार
नाम ऐन बहादुर सिँह
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
खरिदार
नाम कृष्ण प्रसाद ढुंगाना
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन ०९१५६०२४५   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम डिल्ली बहादुर रावल
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन ०९१५६०२४५   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम मनिराम चौधरी
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन ०९१५६०२४५   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम चन्द्रा देवी चौधरी
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन ०९१५६०२४५   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम हरिमाया चौधरी
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन ०९१५६०२४५   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम रत्ना देवी शाही
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन ०९१५६०२४५   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम जश बहादुर सिंह ठकुरी
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 091560245   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)